Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

HAGEPARTNER

- Grønne tjenester til private og bedrifter -

Bildene ovenfor er av samme skråning - før og etter rehabilitering.

Rehabilitering av gamle hager vil ofte bestå i å fjerne den gamle beplantingen. Som regel er det lurt å gå hardt til verks og fjerne mest mulig. Det kan være vanskelig å kombinere elementer fra en gammel beplanting, med nye og ofte små planter.

I noen tilfeller vil det være planter som det er verdt å ta vare på .

Dette gjelder særlig spesielle planter som f.eks apeskrekk, og sentvoksende planter som podet blågran og forskjellige rhododendroner. Planter med spesiell affeksjonsverdi får også stå i fred hvis kunden ønsker det.

I noen tilfeller må den gamle beplantingen fjernes med gravemaskin og ny jord må legges på. Dette er særlig påkrevd hvis det er store røtter og trestubber.

Beplantinger som er gjengrodd med mindre planter og gress/ugress kan man ofte rydde manuelt, i kombinasjon med sprøyting.

Bildene nedenfor viser en mer omfattende jobb med fjerning av masse (fjell, jord) skogkratt og opparbeiding av murer og skråning.